Köksavfallskvarn

En köksavfallskvarn är en anordning som installeras under diskbänken. Anordningen är till för att mala ner matavfall. Avfallet som har malts transporteras sedan till ett avloppsreningsverk via ledningsnätet. Detta är grunden till skapelsen biogas vilket är ett mycket mer miljövänligt alternativ till fordonsbränsle än vanlig bensin. Det enda som egentligen behövs göras efter att avfallet nått reningsverket är att halten metan ökar och att de övriga ämnena renas bort.

När du ska installera din köksavfallskvarn är det viktigt att ta professionell hjälp då det är viktigt att dimension, ålder och lutning på rörledningarna är avgörande för hur installationen av avfallskvarnen ska gå till väga. Kan du inte detta kan mycket gå fel och i värsta fall kommer du åka på ett inköp av en helt ny rörledning, vilket inte alltid är så billigt (definitivt inte billigare än att endast köpa en kökavfallskvarn). Därför ska man alltid ta hjälp vid installation av en köksavfallskvarn.